Courses 
English for Specific Purposes 5-2Information
Вступ до загальньтехнічної англійської мови для студентів 1 курсу ФАКСThis course allows guest users to enterInformation
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Практикум з іншомовного професійного спілкування" до самостійної роботи студентів інженерно-хімічного факультету спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".Information
Англійська мова для магістрантів машинобудівних спеціальностей. 5 курс ММІInformation
Англійська мова для науковцівInformation
Англійська мова для самостійної роботи студентів 3 курсу ФАКС напряму підготовки «Авіа та ракетобудування» частина1Information
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування" до самостійної роботи студентів IV курсу інженерно-хімічного факультету напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"Information
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова" до самостійної роботи студентів І курсу інженерно-хімічного факультетуInformation
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова" до самостійної роботи студентів ІI курсу інженерно-хімічного факультетуInformation
Laser Technology ApplicationInformation
English for Science and Technology 2-2Information
Англійська мова для майбутніх інженерів. ФЕА, 3-4 курсInformation
Terminology trainer FAKSThis course requires an enrolment keyInformation
Англійська мова для професійно-орієнтованого спрямування СРС для студентів 4 курсу ФАКС частина 2This course requires an enrolment keyInformation
Англійська мова для самостійної роботи студентів 3 курсу ФАКС напряму підготовки «Авіоніка» Information
Англійська мова для студентів 2-го курсу ФАКС. Частина 1This course requires an enrolment keyInformation
Англійська мова професійного спрямування для студентів 3 курсу ММІInformation
Англійська мова професійного спрямування для СРС студентів 4 курсу ФАКС частина 1
Мультимедійний навчальний комплекс з англійської мови для студентів І курсу НТУУ “KПI”. Частина І. “Граматика”Information
Мультимедійний навчальний комплекс з англійської мови для студентів І курсу НТУУ “KПI”. Частина ІІ. “Лексика повсякденного спілкування”»Information
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Англійська мова професійного спрямування" до самостійної роботи з англомовними текстами патентів для студентів IV курсу ІХФInformation
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування" до самостійної роботи студентів ІIІ курсу інженерно-хімічного факультету, част. 1Information
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування" до самостійної роботи студентів ІIІ курсу інженерно-хімічного факультету, част. 2Information