Курсы 
English for Specific Purposes 5-2Информация
Вступ до загальньтехнічної англійської мови для студентів 1 курсу ФАКСИнформация
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Практикум з іншомовного професійного спілкування" до самостійної роботи студентів інженерно-хімічного факультету спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".Информация
Англійська мова для магістрантів машинобудівних спеціальностей. 5 курс ММІИнформация
Англійська мова для науковцівИнформация
Англійська мова для самостійної роботи студентів 3 курсу ФАКС напряму підготовки «Авіа та ракетобудування» частина1Информация
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування" до самостійної роботи студентів IV курсу інженерно-хімічного факультету напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"Информация
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова" до самостійної роботи студентів І курсу інженерно-хімічного факультетуИнформация
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова" до самостійної роботи студентів ІI курсу інженерно-хімічного факультетуИнформация
Laser Technology ApplicationИнформация
English for Science and Technology 2-2Информация
Англійська мова для майбутніх інженерів. ФЕА, 3-4 курсИнформация
Terminology trainer FAKSДля доступа к этому курсу необходимо знать кодовое словоИнформация
Англійська мова для професійно-орієнтованого спрямування СРС для студентів 4 курсу ФАКС частина 2Для доступа к этому курсу необходимо знать кодовое словоИнформация
Англійська мова для самостійної роботи студентів 3 курсу ФАКС напряму підготовки «Авіоніка» Информация
Англійська мова для студентів 2-го курсу ФАКС. Частина 1Для доступа к этому курсу необходимо знать кодовое словоИнформация
Англійська мова професійного спрямування для студентів 3 курсу ММІКурс доступен гостюИнформация
Англійська мова професійного спрямування для СРС студентів 4 курсу ФАКС частина 1
Мультимедійний навчальний комплекс з англійської мови для студентів І курсу НТУУ “KПI”. Частина І. “Граматика”Информация
Мультимедійний навчальний комплекс з англійської мови для студентів І курсу НТУУ “KПI”. Частина ІІ. “Лексика повсякденного спілкування”»Информация
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Англійська мова професійного спрямування" до самостійної роботи з англомовними текстами патентів для студентів IV курсу ІХФИнформация
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування" до самостійної роботи студентів ІIІ курсу інженерно-хімічного факультету, част. 1Информация
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування" до самостійної роботи студентів ІIІ курсу інженерно-хімічного факультету, част. 2Информация