Курсы 
Іноземна мова-1 Вступ до загально-технічної мови для студентів 2 курсу ФІОТИнформация
Іноземна мова професійного спрямування для студентів 3 курсу ФІОТИнформация
Іноземна Мова для студентів 1 курсу ФІОТИнформация
Іноземна Мова для студентів 5 курсу факультету ФІОТИнформация
Вступ до загальньтехнічної англійської мови для студентів 1 курсу ФАКСИнформация
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Практикум з іншомовного професійного спілкування" до самостійної роботи студентів V курсу інженерно-хімічного факультету спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".Информация
English for computer users 1 yearИнформация
English LanguageКурс доступен гостюИнформация
Англійська мова для магістрантів машинобудівних спеціальностей. 5 курс ММІИнформация
Англійська мова для науковцівИнформация
Англійська мова для самостійної роботи студентів 3 курсу ФАКС напряму підготовки «Авіа та ракетобудування» частина1Информация
Англійська мова для самостійної роботи студентів 3 курсу ФАКС напряму підготовки «Авіоніка» частина 2Информация
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Англійська мова професійного спрямування" до самостійної роботи з англомовними текстами патентів для студентів IV курсу ІХФИнформация
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування" до самостійної роботи студентів IV курсу інженерно-хімічного факультету напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"Информация
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування" до самостійної роботи студентів ІIІ курсу інженерно-хімічного факультету, част. 1Информация
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування" до самостійної роботи студентів ІIІ курсу інженерно-хімічного факультету, част. 2Информация
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування" до самостійної роботи студентів ІIІ курсу ІХФ напрямку підготовки "Екологія"Информация
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова" до самостійної роботи студентів І курсу інженерно-хімічного факультетуИнформация
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова" до самостійної роботи студентів ІI курсу інженерно-хімічного факультетуИнформация
Laser Technology ApplicationИнформация
English for Science and Technology 2-2Информация
Англійська мова для майбутніх інженерів. ФЕА, 3-4 курсИнформация
Terminology trainer FAKSДля доступа к этому курсу необходимо знать кодовое словоИнформация
Англійська мова для науковців, викладачів, аспірантів та студентів ADVANCED CONVERSATIONAL ENGLISHИнформация
Англійська мова для професійно-орієнтованого спрямування СРС для студентів 4 курсу ФАКС частина 2Для доступа к этому курсу необходимо знать кодовое словоИнформация
Англійська мова для самостійної роботи студентів 3 курсу ФАКС напряму підготовки «Авіоніка» Информация
Англійська мова для студентів 1-й курсу РТФИнформация
Англійська мова для студентів 2-го курсу до самостійної роботи. ФМФ. Спеціальність фізикаИнформация
Англійська мова для студентів 2-го курсу ФАКС. Частина 1Для доступа к этому курсу необходимо знать кодовое словоИнформация
Англійська мова для студентів 2-го курсу РТФИнформация
Англійська мова для студентів 3-го курсу РТФИнформация
Англійська мова професійного спрямування для студентів 3 курсу ММІКурс доступен гостюИнформация
Англійська мова професійного спрямування для СРС студентів 4 курсу ФАКС частина 1
Англійська мова професійного српямування: MACHINE TOOLS, для студентів 3 курсу, спеціальності металорізальні верстати та системи, ММІКурс доступен гостюИнформация
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Англійська мова» для студентів першого курсу механіко-машинобудівного інституту (частина I)
Мультимедійний навчальний комплекс з англійської мови для студентів І курсу НТУУ “KПI”. Частина І. “Граматика”Информация
Мультимедійний навчальний комплекс з англійської мови для студентів І курсу НТУУ “KПI”. Частина ІІ. “Лексика повсякденного спілкування”»Информация