Курсы 
Laser Technology ApplicationИнформация
English for Science and Technology 2-2Информация
English for Specific Purposes 3-2Информация
English for Specific Purposes 5-2Информация
English for Science and Technology 1-2Информация
Англійська мова для майбутніх інженерів. ФЕА, 3-4 курсИнформация
Terminology trainer FAKSДля доступа к этому курсу необходимо знать кодовое словоИнформация
Англійська мова для науковців, викладачів, аспірантів та студентів ADVANCED CONVERSATIONAL ENGLISHИнформация
Англійська мова для професійно-орієнтованого спрямування СРС для студентів 4 курсу ФАКС частина 2Для доступа к этому курсу необходимо знать кодовое словоИнформация
Англійська мова для самостійної роботи студентів 3 курсу ФАКС напряму підготовки «Авіоніка» Информация
Англійська мова для студентів 1-й курсу РТФИнформация
Англійська мова для студентів 2-го курсу до самостійної роботи. ФМФ. Спеціальність фізикаИнформация
Англійська мова для студентів 2-го курсу РТФИнформация
Англійська мова для студентів 3-го курсу РТФИнформация
Англійська мова для студентів 4 курсу РТФИнформация
Англійська мова для студентів 1-го курсу ФІОТ, ІПСА, ФПМ, ММІФИнформация
Англійська мова для студентів 2-го курсу ФІОТ, ІПСА, ФПМ, ММІФИнформация
Англійська мова для студентів 2-го курсу ФАКС. Частина 1Для доступа к этому курсу необходимо знать кодовое словоИнформация
Англійська мова професійного спрямування для студентів 3 курсу ММІКурс доступен гостюИнформация
Англійська мова професійного спрямування для самостійної роботи студентів 3 курсу ММІИнформация
Англійська мова професійного спрямування для СРС студентів 4 курсу ФАКС частина 1
Англійська мова професійного српямування: MACHINE TOOLS, для студентів 3 курсу, спеціальності металорізальні верстати та системи, ММІКурс доступен гостюИнформация
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Англійська мова» для студентів першого курсу механіко-машинобудівного інституту (частина I)
Мультимедійний навчальний комплекс з англійської мови для студентів І курсу НТУУ “KПI”. Частина І. “Граматика”Информация
Мультимедійний навчальний комплекс з англійської мови для студентів І курсу НТУУ “KПI”. Частина ІІ. “Лексика повсякденного спілкування”»Информация