Page: ()   1  2
Courses 
Математичний аналіз І. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінноїThis course allows guest users to enterInformation
Математичний аналіз(2)This course allows guest users to enterInformation
Методичіні вказівки до практичних занять з кредитного модуля "Теорія механізмів і машин"This course allows guest users to enterInformation
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Англійська мова» для студентів першого курсу механіко-машинобудівного інституту (частина I)This course allows guest users to enter
Метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки. Розрахункова роботаInformation
Мультимедійний лексико-граматичний комплекс з англійської мови для підготовки курсантів 4-го курсу ВІТІ НТУУ «КПІ» до складання державного іспиту з дисципліни "Англійська мова професійного спрямування"This course allows guest users to enterInformation
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування" до самостійної роботи студентів ІIІ курсу ІХФ напрямку підготовки "Екологія"This course allows guest users to enterInformation
Нечіткі моделі в медичних експертних системахThis course allows guest users to enterInformation
Операційна система UNIX (Конспект лекцій)This course allows guest users to enterInformation
Основи бізнесуThis course allows guest users to enterInformation
Основи електроніки та схемотехніки This course allows guest users to enterInformation
Основи побудови комп’ютерів та комп’ютерна архітектура. Основи програмування. РГРThis course allows guest users to enterInformation
Основи технології зварювання конструкційних металів. Модуль 2This course allows guest users to enterInformation
Основи трансферу технологій (DEMO)This course allows guest users to enterInformation
Основы создания тестовых заданий и тестов учебных достиженийThis course allows guest users to enterInformation
Основы трансфера технологий (DEMO)This course allows guest users to enterInformation
Педагогіка вищої школиThis course allows guest users to enterInformation
Права интеллектуальной собственности и лицензирование (DEMO)This course allows guest users to enterInformation
Права інтелектуальної власності та ліцензування (DEMO)This course allows guest users to enterInformation
Прикладна механікаThis course allows guest users to enterInformation
Проектування систем з розподіленими базами данихThis course allows guest users to enterInformation
Роботи, робото-технологічні комплекси і гнучкі виробничі системиThis course allows guest users to enterInformation
Системне програмне забезпеченняThis course allows guest users to enterInformation
Статистичне управління процесамиThis course allows guest users to enterInformation
Сучасна українська мова. Модуль «Мова українських видань»This course allows guest users to enterInformation
Теоретична механіка (1.3.1.01)This course allows guest users to enterInformation
Теорія механізмів і машинThis course allows guest users to enter
Теорія механізмів і машинThis course allows guest users to enterInformation
Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із використанням комп'ютерних технологій. Розділ: «Тертя в механізмах»This course allows guest users to enterInformation
Технологии e-правительстваThis course allows guest users to enterInformation
Технології е-урядуванняThis course allows guest users to enterInformation
Технологія комп'ютерного проектуванняThis course allows guest users to enterInformation
Технологія металів та матеріалознавствоThis course allows guest users to enterInformation
Технологія створення програмних та інтелектуальних систем (Цеслів О. В.)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Українська мова за професійним спрямуваннямThis course allows guest users to enterInformation
Українська мова професійного спілкуванняThis course allows guest users to enterInformation
Управление проектами трансфера технологий (DEMO)This course allows guest users to enterInformation
Управління інноваційними проектами в галузі енергозбереження (ДЕМО)This course allows guest users to enterInformation
Управління проектами трансферу технологій (DEMO)This course allows guest users to enterInformation
Управління ризикамиThis course allows guest users to enterInformation
Фізика 2. ЕлектрикаThis course allows guest users to enterInformation
Фізика 3. Коливання і хвиліThis course allows guest users to enterInformation
Фізика активних діелектриківThis course allows guest users to enterInformation
Фізика діелектриківThis course allows guest users to enterInformation
Функції багатьох змінних. Ряди. Теорія ймовірностейThis course allows guest users to enterInformation