Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із використанням комп'ютерних технологій. Розділ: «Тертя в механізмах»
(tmm_tm_lab)

 Курс доступен гостю

Механіко-машинобудівний інститут. Кафедра Технічної механіки

Курс доступен гостю