Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування" до самостійної роботи студентів IV курсу інженерно-хімічного факультету напряму підготовки 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"
(eng_4k_auto)

eng_4k_auto