Фізика металів: Кристалофізика. Теорія пружності
(phiz_krist)