Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Практикум з іншомовного професійного спілкування" до самостійної роботи студентів інженерно-хімічного факультету спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".
(5k_automation)

5k_automation