Сучасні методи проектування
(sych_met_pr)

 Для доступа к этому курсу необходимо знать кодовое слово