Мультимедійний навчальний комплекс з англійської мови для студентів І курсу НТУУ “KПI”. Частина ІІ. “Лексика повсякденного спілкування”»
(Intensive English course)

Інтенсивний курс англійської мови для студентів першого курсу