Системи розпізнавання образів (лекції)
(sro-lectures)

Кафедра інформаційно-вимірювальної техніки. ФАКС