Англійська мова професійного српямування: MACHINE TOOLS, для студентів 3 курсу, спеціальності металорізальні верстати та системи, ММІ
(mct_en)

 This course allows guest users to enter

Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін. Факультет лінгвістики. Кафедра англійської мови професійного спрямування № 2

This course allows guest users to enter