Англійська мова для науковців
(els)

Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін. Факультет лінгвістики. Кафедра англійської мови технічного спрямування 2.