Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Англійська мова професійного спрямування" до самостійної роботи з англомовними текстами патентів для студентів IV курсу ІХФ
(teach_pat_terms)

eng_pat