Англійська мова для самостійної роботи студентів 3 курсу ФАКС напряму підготовки «Авіоніка» частина 2
(avionika_en_3k)

 This course allows guest users to enter

Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін. Кафедра англійської мови технічного спрямування № 2. ФЛ

This course allows guest users to enter