Англійська мова для самостійної роботи студентів 3 курсу ФАКС напряму підготовки «Авіа та ракетобудування» частина1
(avia_en_3k)

Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін. Кафедра англійської мови технічного спрямування № 2. ФЛ