Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова" до самостійної роботи студентів І курсу інженерно-хімічного факультету
(zagaltex_eng_1kur)

zagaltex_eng_1kur