Педагогіка вищої школи
(pedag_vsh)

 Курс доступен гостю

Педагогіка вищої школи
Навчальна дисципліна входить до циклу дисциплін професійної-практичної підготовки магістрів. Основна мета дисципліни – підготовка магістрантів до майбутньої педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах на посадах викладачів, асистентів тощо.

Курс доступен гостю