Page:  1  2  ()
Courses 
Англійська мова для науковців, викладачів, аспірантів та студентів ADVANCED CONVERSATIONAL ENGLISHThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Технологія створення програмних та інтелектуальних систем (Цеслів О. В.)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Основи технології зварювання конструкційних металів. Модуль 2This course allows guest users to enterInformation
Операційна система UNIX (Конспект лекцій)This course allows guest users to enterInformation
Mathematics-1This course allows guest users to enterInformation
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Англійська мова» для студентів першого курсу механіко-машинобудівного інституту (частина I)This course allows guest users to enter
Англійська мова професійного српямування: MACHINE TOOLS, для студентів 3 курсу, спеціальності металорізальні верстати та системи, ММІThis course allows guest users to enterInformation
Англійська мова для студентів 3-го курсу РТФThis course allows guest users to enterInformation
Англійська мова для студентів 2-го курсу РТФThis course allows guest users to enterInformation
Англійська мова для студентів 2-го курсу до самостійної роботи. ФМФ. Спеціальність фізикаThis course allows guest users to enterInformation
Англійська мова для студентів 1-й курсу РТФThis course allows guest users to enterInformation
Мультимедійний навчальний курс з дисципліни "Іноземна мова професійного спрямування" до самостійної роботи студентів ІIІ курсу ІХФ напрямку підготовки "Екологія"This course allows guest users to enterInformation
Англійська мова для самостійної роботи студентів 3 курсу ФАКС напряму підготовки «Авіоніка» частина 2This course allows guest users to enterInformation
Математичний аналіз(2)This course allows guest users to enterInformation
Математика для інженерів та економістів. Диференціальне числення функції однієї змінноїThis course allows guest users to enterInformation
Векторна алгебра та аналітична геометріяThis course allows guest users to enterInformation
Математичний аналіз І. Диференціальне та інтегральне числення функцій однієї змінноїThis course allows guest users to enterInformation
Математика для інженерів та економістів. Інтегральне числення функцій однієї змінноїThis course allows guest users to enterInformation
Математика для інженерів та економістів. Диференціальне числення функцій багатьох зміннихThis course allows guest users to enterInformation
Основи трансферу технологій (DEMO)This course allows guest users to enterInformation
Функції багатьох змінних. Ряди. Теорія ймовірностейThis course allows guest users to enterInformation
Електро-, радіо- та акустичні матеріалиThis course allows guest users to enterInformation
Права интеллектуальной собственности и лицензирование (DEMO)This course allows guest users to enterInformation
Права інтелектуальної власності та ліцензування (DEMO)This course allows guest users to enterInformation
Управление проектами трансфера технологий (DEMO)This course allows guest users to enterInformation
Коммерческая деятельность и рынки трансфера технологий (DEMO)This course allows guest users to enterInformation
Управління проектами трансферу технологій (DEMO)This course allows guest users to enterInformation
Комерційна діяльність і ринки трансферу технологій (DEMO)This course allows guest users to enterInformation
Основы трансфера технологий (DEMO)This course allows guest users to enterInformation
Управління інноваційними проектами в галузі енергозбереження (ДЕМО)This course allows guest users to enterInformation
Технологии e-правительстваThis course allows guest users to enterInformation
Microsoft Office 2003. AccessThis course allows guest users to enter
ІКТ-компетентність вчителяThis course allows guest users to enterInformation
Microsoft Office 2007. WordThis course allows guest users to enterInformation
MS WORD 2007 АдаптивнийThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keyInformation
Основи електроніки та схемотехніки This course allows guest users to enterInformation
Метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки. Розрахункова роботаInformation
Інженерна та комп'ютерна графікаThis course allows guest users to enterInformation
Етика і естетика (Кайс З.В.)This course allows guest users to enterInformation
Електромеханічні системиThis course allows guest users to enterInformation
Електромагнітна обробка розплавівThis course allows guest users to enterInformation
Статистичне управління процесамиThis course allows guest users to enterInformation
Історія України для іноземних студентівThis course allows guest users to enterInformation
Українська мова професійного спілкуванняThis course allows guest users to enterInformation
Роботи, робото-технологічні комплекси і гнучкі виробничі системиThis course allows guest users to enterInformation
Проектування систем з розподіленими базами данихThis course allows guest users to enterInformation
Англійська мова професійного спрямування для самостійної роботи студентів 3 курсу ММІThis course allows guest users to enterInformation
Англійська мова для студентів 2-го курсу ФІОТ, ІПСА, ФПМ, ММІФThis course allows guest users to enterInformation
Основи побудови комп’ютерів та комп’ютерна архітектура. Основи програмування. РГРThis course allows guest users to enterInformation
Англійська мова для студентів 1-го курсу ФІОТ, ІПСА, ФПМ, ММІФThis course allows guest users to enterInformation